Juridische

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

De algemene structuur en inhoud van de site, met inbegrip van teksten, Foto’s, afbeeldingen en geluiden, zijn de exclusieve eigendom van INFOSQUARE BVBA/SPRL wereldwijd. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze site of de inhoud ervan, door een proces, zonder uitdrukkelijke toestemming van INFOSQUARE BVBA/SPRL is verboden.

Informatie, pictogrammen, Foto’s, afbeeldingen, teksten, videosequenties, geanimeerd, audio of niet, en andere documenten die toegankelijk zijn op de site zijn objecten van industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, afhankelijk van het geval, eigendom van INFOSQUARE BVBA/SPRL of derden die een beperkte INFOSQUARE BVBA/SPRL of een van haar dochterondernemingen hebben, om deze te gebruiken. Als zodanig is elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of transformatie, gedeeltelijke of volledige, of overdracht naar een andere site verboden. Het privé kopiëren van deze verschillende rechten objecten is toegestaan. Hun gedeeltelijke of volledige reproductie, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van INFOSQUARE BVBA/SPRL, is ten strengste verboden.

Deze site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van de beschermde werken gereproduceerd en gecommuniceerd op deze site, zijn voorbehouden. Behalve zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming is het gebruik van andere werken dan individuele en privé reproductie en consultatie verboden.

De handelsmerken van infoSQUARE BVBA/SPRL op de site zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van INFOSQUARE BVBA/SPRL is verboden.

Overtreding van al deze dwingende bepalingen onderwerpt de dader, en alle verantwoordelijke personen, aan de strafrechtelijke en civiele straffen die door de wet worden opgelegd.

Wetgeving

Alle geschillen in verband met het gebruik van deze website of een resultaat daarvan zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. Daartoe, de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zonder afbreuk te doen aan INFOSQUARE BVBA/SPRL om de gebruiker toe te wijzen aan de rechtbanken van de plaats van zijn hoofdkantoor.

ONTWERP, ONTWERP EN ONTWIKKELING

De website is gemaakt door het Agentschap Sypyder Digital Consulting, 22 allée du pigeonnier 91370 Verrières le buisson, Frankrijk

Publisher:

BVBA Infosquare
VAT BE 0552.742.226
Lenniksebaan 451 bus 9B
1070 Anderlecht, België
e-mail: info@infosquaregroup.com
Hoofdredacteur
Pieter de Jonghe, Managing Director

Host:

GreenGeeks-5739 Kanan RD Suite 300 Agoura Hills, CA 91301 VS

Share This