Privacybeleid

1. VERKLARING VAN CONFORMITEIT

INFOSQUARE zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar prospects, klanten en partners en iedereen die persoonlijke informatie indient of contact opneemt met INFOSQUARE via haar website, e-mail of andere middelen.

In deze privacy policy verwijzen de voornaamwoorden “wij”, “onze” en “onze” naar INFOSQUARE.

1.1. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid regelt onze procedures voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke informatie en het gebruik en de correctie ervan. Door onze website te bezoeken, uw persoonlijke gegevens in te dienen of op een andere manier contact op te nemen met INFOSQUARE, stemt u ermee in dat deze informatie zal worden gebruikt zoals vermeld in dit privacybeleid.

Als u niet akkoord gaat met de gegevens praktijken die in dit beleid worden beschreven, raadpleegt u de onderstaande paragraaf met de titel ‘ afmelden en afmelden ‘.

 

2. GERELATEERD REGLEMENTS AAN DE BESCHERMING VAN GEGEVENS

INFOSQUARE voldoet aan de verordening (EU) 2016/679 van het EuropeesParlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

U uw vragen of klachten over onze naleving RGPD richten aan info@infosquare.eu. Als u van mening bent dat we niet bevredigend hebben gereageerd op een van uw vragen over privacy of gegevens gebruik, hebt u de mogelijkheid om een claim in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en een klacht in te dienen gerechtelijke beroepen.

 

3. VERZAMELDE INFORMATIE

3.1. Wanneer u onze website bezoekt

U bent vrij om onze website te bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij alleen Browse-informatie zoals hieronder beschreven. We kunnen u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken voor specifieke interacties met onze website, zoals registratie voor een evenement of toegang tot exclusieve content.

 

3.2. Wanneer u direct of indirect in contact komt met INFOSQUARE

Als u uw persoonlijke gegevens in andere omstandigheden, zoals een evenement, vergadering of andere marketingactiviteit, indient bij INFOSQUARE, zullen wij uw persoonlijke informatie behandelen in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Beleid.

We kunnen persoonlijke informatie verkrijgen van externe stakeholders of van een openbaar beschikbare bron. In dit geval is deze Privacy Policy ook van toepassing.

 

3.3. Persoonlijke informatie

Deze term verwijst naar alle informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zodat u persoonlijk worden geïdentificeerd, inclusief uw contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en andere informatie over u of uw bedrijf. Persoonlijke informatie kan ook informatie over u bevatten die beschikbaar is op websites, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, of openbaar beschikbare informatie die we verkrijgen van Diensten.

 

3.4. Navigatie-informatie

Deze term verwijst naar informatie over uw computer en uw bezoeken aan deze website, zoals uw IP-adres, locatie, browser type, referentiebron, bezoektijd en bekeken pagina’s. Raadpleeg de sectie ‘ navigatie-informatie ‘ hieronder.

4. GEBRUIK VAN INFORMATIE

4.1. Naleving van onze Privacy Policy

We gebruiken de informatie die we verzamelen alleen in overeenstemming met dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

4.2. Gebruik van persoonlijke informatie

Naast de toepassingen die in andere gedeelten van dit privacybeleid worden vermeld, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor:

(a) uw browsen verbeteren door het aanpassen van de website

b) u informatie te sturen die voor u van belang kan zijn per e-mail, post of op een andere manier;

c) u commerciële communicatie te sturen over onze activiteiten die voor u interessant kunnen zijn;

(d) statistische gegevens over onze gebruikers aan andere bedrijven verstrekken-deze informatie wordt echter op geen enkele manier gebruikt om een bepaalde gebruiker te identificeren.

Daarnaast kunnen we gegevens naar vertrouwde partners sturen om contact met u op te nemen na uw verzoek om dit type communicatie te ontvangen, ons in staat te stellen statistische analyses uit te voeren of hulp te bieden aan onze klanten.

Deze derden mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze, en ze zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Als u uw persoonlijke gegevens niet wilt vrijgeven aan deze bedrijven, neem dan contact met ons op op info@infosquare.eu.

4.3. Navigatie-informatie gebruiken

Wij gebruiken navigatie-informatie om onze website te exploiteren en te verbeteren. We kunnen ze ook alleen of in combinatie met persoonlijke informatie gebruiken om u te voorzien van gepersonaliseerde informatie over INFOSQUARE.

4.4. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en-procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij bewaren de persoonlijke informatie die u verstrekt op computer servers in een gecontroleerde en veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking.

 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door het ongerechtvaardigde of onwettige gebruik van uw persoonsgegevens door derde partijen.

 

Daarom is het belangrijk dat u zich houdt aan de veiligheidsvoorschriften, inclusief het blokkeren van toegang tot uw inlog adres van derden, omdat u als enige verantwoordelijk bent voor bezoeken aan onze website vanaf uw IP-adres.

 

Onze website bevat links, hyperlinks of verwijzingen naar andere websites die niet door ons beheerd of beheerd worden en waarop dit privacy beleid niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de aanbiedingen, producten en diensten die zij aanbieden. Daarom raden wij u aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van elk van de sites die u bezoekt aandachtig te lezen.

 

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op op info@infosquare.eu.

 

4.5. Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zolang we het mogelijk nuttig achten om u op de hoogte te houden van onze diensten, of zolang als nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen te beslechten en onze overeenkomsten te handhaven. Vervolgens verwijderen we deze gegevens veilig. We zullen deze informatie eerder van onze servers verwijderen als u erom vraagt, zoals beschreven in de paragraaf “uitschrijven en afmelden” hieronder.

 

4.6. Informatie internationaal overdragen

Om onze wereldwijde activiteiten te faciliteren, kunnen we overal ter wereld persoonlijke informatie overdragen en benaderen. Dit privacybeleid is van toepassing, zelfs als we persoonlijke gegevens naar andere landen overdragen.

 

4.7. Verplichting tot openbaarmaking

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken indien vereist door de wet of als we redelijke gronden hebben om te geloven dat het gebruik of de openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, onze veiligheid te waarborgen of die van fraude te onderzoeken of te voldoen aan een wet, een rechterlijk bevel of een andere gerechtelijke procedure.

 

5. NAVIGATIE-INFORMATIE

INFOSQUARE gebruikt cookies om trends te analyseren, de website te beheren, het browsen van gebruikers van de site bij te houden en demografische informatie over al haar gebruikers te verzamelen.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om Programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te leveren. Ze worden uitsluitend aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver van het domein dat ze heeft uitgegeven. Cookies worden voornamelijk gebruikt om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver te informeren dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde webpagina.

 

U hebt de mogelijkheid om cookies in of uit te schakelen. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u ook, als u dat wenst, uw browserinstellingen wijzigen om ze uit te schakelen. In dit geval u mogelijk niet optimaal profiteren van de interactieve opties van de website die u bezoekt. INFOSQUARE volgt de site en de pagina’s die u bezoekt om erachter te komen welke pagina’s op de website het populairst zijn of worden gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om gepersonaliseerde inhoud en promoties op de website te leveren.

 

6. RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE EN RETRAIT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft altijd het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. Bijvoorbeeld door ze te updaten of te vragen dat uw persoonlijke informatie niet meer op onze mailinglijst verschijnt.

Om dit recht uit te oefenen, contacteer ons op info@infosquare.eu, door een kopie van een identiteitsbewijs (bijv. identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) te koppelen.

We zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek en u informeren over de actie die we hebben ondernomen.

 

7. DIT PRIVACYBELEID WIJZIGEN

INFOSQUARE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid door een nieuwe versie ter beschikking te stellen op de website. Deze nieuwe versie wordt onmiddellijk van kracht.

Bij elk nieuw gebruik van de website van INFOSQUARE legt u deze nieuwe privacy policy voor, aangezien deze mogelijk is gewijzigd. INFOSQUARE moedigt u aan om deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Neem voor meer informatie of uitleg over dit privacybeleid contact met ons op.

Share This