Migraties en ontmanteling

Een activiteit die specifieke deskundigheid vereist

Een migratie bestaat uit het overdragen van gegevens van een welbepaald bronsysteem of toepassing naar een ander systeem of archief. De beweegredenen om tot deze beslissing over te gaan, zijn vaak verscheiden:

 • Men wenst de operationele kost om het systeem in stand houden niet langer te dragen
 • Een nieuw systeem beschikt over meer gewenste functionaliteiten
 • De leverancier biedt geen ondersteuning meer (End-Of-Life)
 • Een verandering in de bedrijfsomgeving zorgt voor een incompatibiliteit met het bronsysteem
 • Na een fusie of een overname wenst men verschillende informatiesystemen te consolideren

Afhankelijk van de complexiteit van de bron- en doelsystemen, de hoeveelheid, de verscheidenheid aan gegevens, de reikwijdte van de te migreren gegevens kan een migratieproject snel complex worden.

Infosquare ontwikkelde een specifieke methodologie voor het uitvoeren van migraties. Deze komt voort uit het industrialiseren van verschillende processen en tools die ons hielpen bij het bekomen van succesvolle resultaten bij diverse complexe migraties bij klanten in verschillende domeinen. De specifieke tools die Infosquare kan aanbieden, stellen u in staat om de meest complexe migraties met succes uit te voeren.

 

ONZE EXPERTISEGEBIEDEN

MIGRATIE TUSSEN SYSTEMEN

Migreer gegevens tussen twee systemen en garandeer de kwaliteit, veiligheid en prestaties van de migratie, zorg voor een constante rapportage en de beschikbaarheid van de bron- en doelsystemen.

ARCHIVERING EN ONTMANTELING

Bewaar en archiveer gestructureerde en ongestructureerde informatie van ontmantelde toepassingen binnen een geconsolideerde bewaarplaats. Deze maakt het mogelijk om de gearchiveerde gegevens en content te bewaren  in overeenstemming met de regels en vereisten voor gegevensbeheer.

DATA SYNCHRONISATIE TUSSEN SYSTEMEN

Definieer robuuste mechanismen die constant of op aanvraag synchronisatie tussen twee systemen mogelijk maken, ongeacht hun locatie (cloud / on-premis / klant / partner) en hun technologieën.


EXAMPLES OF PROJECTS

PHARMACEUTICAL INDUSTRY M&A: migration between two document management platforms

 • Migration of documents from an OpenText Content Server platform to a Documentum one
 • Project Management and coordination with the Legal and Data Disposition departments and the technical teams of the two companies
 • Controlled and uncontrolled documents including: R&D, Quality, Clinical Studies, Regulatory Affaires, QC, IT, etc…
 • Complex Mapping and transformation rules
 • Functional and technical isolation of documents having so-called “mixed” content (sections owned by both companies)
 • Technologies: Documentum, OpenText Content Server
Share - Partagez